• banner

Som ett stort kläderexportland överstiger Kinas årliga klädexportbelopp 100 miljarder dollar, vilket är mycket större än klädimportbeloppet. Men med omvandlingen av Kinas ekonomiska struktur under de senaste åren har klädindustrin successivt köpt sig in i den mogna perioden, och typerna av filmer blir gradvis berikade, Kinas klädimport och exportöverskott minskar gradvis. År 2018 var exportvärdet för Kinas kläder och accessoarer 157.812 miljarder US -dollar och importbeloppet var 8.261 miljarder US -dollar.

Kina är ett stort exportland för kläder, men import- och exportöverskottet minskar gradvis

Som ett stort kläderexportland överstiger Kinas årliga klädexportbelopp 100 miljarder dollar, vilket är mycket större än klädimportbeloppet. Men med förändringen av Kinas ekonomiska struktur under de senaste åren har klädindustrin gradvis gått in i en mogen period. Efter att sortimentet gradvis har berikats krymper Kinas import- och exportöverskott av kläder gradvis.

Från 2014 till 2020 minskar Kinas klädexportskal gradvis. Enligt statistiken från den allmänna tullförvaltningen 2018 var exportmängden för Kinas kläder och tillbehör 157,812 miljarder US-dollar (omräknat med den genomsnittliga växelkursen för motsvarande månads amerikanska dollar till RMB), ett år-till-år minskning med 0,68%; från januari till maj 2020 var exportbeloppet för Kinas kläder och accessoarer 51.429 miljarder US-dollar, en minskning med 7,28%jämfört med föregående år.

Från 2014 till 2020 har storleken på Kinas klädimport ökat snabbt. Enligt statistiken från den allmänna tullförvaltningen var importmängden för Kinas kläder och klädtillbehör år 2018 8,261 miljarder dollar, en ökning med 14,80%; från januari till april 2020 var importmängden kinesiska kläder och klädtillbehör 2,715 miljarder US-dollar, med en ökning på 11,41%jämfört med föregående år.

De viktigaste exportmålen för Kinas klädindustri är Europeiska unionen, USA, ASEAN och Japan. År 2018 nådde Kinas exportmängd kläder till EU 33.334 miljarder US -dollar, följt av USA och Japan, med 32,153 miljarder dollar respektive 15,539 miljarder dollar. Ett bälte, en väg, är det viktigaste exportområdet. Trenden under de senaste åren är att Kinas export av kläder till USA och Japan har återupptagit tillväxten, minskat EU: s exportminskning och ökat exportvolymen i vissa länder längs bältet och vägen. År 2018 ökade Kinas export till Vietnam och Myanmar med mer än 40%, medan exporten till Ryssland, Hongkong, Kina och Europeiska unionen minskade med 11,17%, 4,38% respektive 0,79%.


Posttid: 10-okt-2020